Privaatsustingimused ja andmekaitse

 

Käesolevad tingimused on lehekülje janekfoto.com alajaotuses Privaatsustingimused ja andmekaitse. Anname antud tingimustega teavet lehekülje kasutajale neid puudutavate isikuandmete töötlemise kohta janekfoto.com poolt.

janekfoto.com jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi igal ajal muuta. Seetõttu soovitame veebilehekülje kasutajal regulaarselt privaatsustingimustega tutvuda.

Käesolevad tingimused on uuendatud 12.12.2019.

  1. Millal käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad?

Käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad, kui Te kasutate veebikeskkonda janekfoto.com. Veebikeskkonna kasutamine loetakse Teie nõusolekuks käesolevate Privaatsustingimustega. Samuti loetakse käesolevate Privaatsustingumustega nõustumiseks e-maili saatmine @janekfoto.com domeenil asuvatele e-mailidele.

  1. Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Töödeldavateks isikuandmeteks on Teie poolt meile edastatud andmed, mis võivad sisaldada Teie nime ja e-maili aadressi aga mitte ainult.

  1. Kes on isikuandmete töötlemise eest vastutav isik?

Läbi veebikeskkonna janekfoto.com edastatud isikuandmete töötlemise eest vastutav töötleja on Janek Laanemäe

  1. Millisel eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on pakkumisete ja tellimuste täitmine ning janekfoto.com veebilehe arendus ja tööshoidmine. Turundusinfo saatmiseks kasutatakse isikuandmeid vaid kasutaja eelneval eraldi küsitaval nõusolekul.

  1. Kus andmeid talletatakse?

Teie isikuandmed salvestatakse Eestis paiknevates serverites, millele on ligipääs janekfoto.com poolt volitatud töötlejatel ning serveriteenuse pakkujal.

  1. Kellele Teie isikuandmeid edastatakse?

janekfoto.com ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele. Volitatud isikutele edastatakse Teie isikuandmeid vaid janekfoto.com vastutava töötleja korraldusel ning samal eesmärgil nende töötlemiseks, kui janekfoto.com seda teeb. Volitatud töötlejateks võivad olla näiteks serveriteenuse pakkuja või meiliserveriteenuse pakkuja aga mitte ainult.

  1. Kui turvaliselt on Teie isikuandmed kaitstud?

janekfoto.com serveriteenuse pakkuja tagab isikuandmete turvalisuse läbi andmete edastuse üle turvalise kanali SSL protokolli abil. Ühenduse turvamisel kasutatakse SSL sertifikaati.

  1. Kelle poole on võimalik pöörduda küsimustega seoses minu isikuandmete töötlemisega?

Kõigi kodulehe janekfoto.com poolt Teie isikuandmete töötlemist puudutavate küsimustega on Teil võimalik pöörduda meie järgmiste kontaktandmetel:

e-mail: janek@janekfoto.com

  1. Mis on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Teil on õigus saada teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta isikuandmete kaitse seaduses ja teistes seadustes sätestatud määral. Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist, kustutamist ja ülekandmist. Kui Te leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda. Samuti võib Teil olla õigus nõuda kahju hüvitamist võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras.